Засоби підвищення надійності електрообладнання

Досвід експлуатації електрообладнання промислових підприємств показує, що фактичні терміни його служби в 1,5 – 3 рази менше нормованих. Всі причини передчасного виходу з ладу електрообладнання можна розділити на три групи.

Перша група – причини зовнішнього характеру. До них відносяться: загальний дефіцит електротехнічних виробів, нестача спеціалізованого обладнання, низький рівень ремонту обладнання, погана якість електроенергії у електроприймачів, важкі умови праці, дефекти монтажу, відсутність надійних захистів електроприймачів від аварійних режимів (до 75% електродвигунів не мають надійного захисту від перевантажень ).

Друга група причин пов’язана з виконанням проектних робіт. Це помилки при виборі електрообладнання за конструктивним виконанням, режимами роботи і умов навколишнього середовища, неправильний вибір захисту, помилки при обгрунтуванні штатної структури, визначенні резервного фонду обладнання.

Третя група причин обумовлена ​​безпосередньо діяльністю електротехнічних служб і персоналу, що обслуговує машини і механізми, використовувані на виробництві. Сюди слід віднести: неукомплектованість кадрами і недостатній рівень кваліфікації електромонтерів, порушення правил технічної експлуатації електрообладнання, нерегулярне проведення технічних обслуговувань і поточних ремонтів, незадовільні умови роботи електрообладнання, що виникають з вини обслуговуючого персоналу (потрапляння води в механізми, забруднення і т.д.), слабка технічна оснащеність електротехнічних служб.

Підвищення надійності електрообладнання досягається низкою організаційних і технічних заходів.

  • Збитки від перерв живлення електроприймачів можуть бути зменшені шляхом узгодження часу і тривалості планових відключень, скорочення часу ремонту електрообладнання енергопостачальними організаціями за рахунок застосування прогресивних методів роботи, складання мережевих графіків, раціонального використання робочої сили, машин і механізмів.
  • Підвищення надійності систем електропостачання можна досягти за рахунок використання глибокого введення, підвищення надійності і довговічності електричних мереж і, в першу чергу, лінійних ізоляторів. Ефективним засобом є секціонування і використання резервних електростанцій для живлення найбільш відповідальних споживачів під час виникнення аварійних режимів. При цьому необхідно пам’ятати, що такі заходи як застосування резерву і скорочення довжини радіальних ліній не завжди виправдані економічно.
  • Підвищення надійності електрообладнання, приладів і засобів автоматизації може бути здійснене за рахунок розміщення електрообладнання в окремих приміщеннях, що захищає його від шкідливого впливу навколишнього середовища. Доцільно герметизувати кришки електродвигунів, використовувати спеціальні інгібітори, проводити профілактичне підсушування ізоляції обмоток електричних машин за допомогою переносних тиристорних пристроїв в період пауз в роботі.

Питання захисту електрообладнання від аварійних режимів є одними з основних для підвищення його справності і довговічності. Рекомендується замінити теплові реле із захисними елементами на дві фази на трифазні теплові реле. Це збільшить надійність захисту електродвигунів при несиметрії напруг.

Необхідно ширше впроваджувати спеціальні захисти (фазочутливий захист, вбудований температурний захист та ін.), що дозволить при правильному налаштуванні на 25 – 60% скоротити відмови через пошкодження обмоток електричних машин.

Слід зазначити складність з вибором і налаштуванням захистів в умовах виробництва. Це обумовлено нерівномірним завантаженням машин, верстатів і механізмів, неправильним вибором електродвигунів в окремих випадках, сильним впливом зовнішнього середовища на параметри електродвигунів і пускозахисної апаратури. У такій ситуації доцільно захист електроприводів та іншого обладнання по можливості налаштовувати на місці установки.